"De Tuin van Holland"

Gebiedsplan nieuwe LEADER periode

De eindversie van het gebiedsplan, ook wel Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) genoemd, voor de nieuwe LEADER periode is op 10 november door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurd. Ook is het besluit genomen om de Plaatselijke Groep in te stellen.

Klik HIER om het plan te downloaden.

Na deze goedkeuring wordt op korte termijn gestart met de uitvoering. Vooruitlopend daarop wil de Plaatselijke Groep al beginnen met een inventarisatie van ideeën die mogelijk passen binnen de kaders en doelstellingen van het plan. Iedereen woonachtig of werkzaam in het nieuwe LEADER gebied Holland Rijnland die een idee of plan heeft dat mogelijk voor een LEADER bijdrage in aanmerking komt, wordt uitgenodigd dit kenbaar te maken. Dat kan door het formulier Projectidee in te vullen en op te sturen naar Bart Soldaat.

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op:

December 15, 2015

LEADER 2015-2020